For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Termeni si conditii de utilizare pentru site-ul www.wipi.ro

Prezenții termeni și condiții („Termeni și Condiții”) constituie acordul legal dintre dvs. și www. WIPI.ro – site administrat de compania BAP Consult S.R.L.

Așadar, vă recomandăm și vă rugăm să citiți aceste prevederi pentru utilizarea în orice mod a site-ului www.wipi.ro (“Site-ul”).

Accesarea și vizitarea Site-ului, realizarea unui cont pe Site și/sau folosirea serviciilor de publicare pe Site pentru schimbul, vânzarea, cumpărarea sau închirierea de bunuri și/sau servicii (“Serviciile”) înseamnă asumarea și acceptarea în totalitate și necondiționată a prezenților Termeni și Condiții.

Cap. I. Părți contractante

Prezentul contract se încheie între părțile menționate mai jos:

1. Societatea BAP Consult S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Str. Zăvoieni nr. 34, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea sub nr. J38/375/2015, CUI 34727268, atribut fiscal RO, capital social: 200 lei, e-mail: contact@wipi.ro, denumit în continuare Furnizor sau WIPI

Și

2. Orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, precum și orice persoană fizică (inclusiv persoană fizică autorizată) și/sau persoană juridică care accesează Site-ul www.wipi.ro, fiind interesată de datele, informațiile, publicarea de anunțuri și/sau accesarea serviciilor oferite de FURNIZOR, care achiziționează Serviciile furnizate prin intermediul Site-ului www.wipi.ro denumit în continuare Utilizator sau Utilizator Business.

Cap. II. Termeni și definiții

2.1. Următoarele prevederi utilizate în cuprinsul acestui material, vor fi interpretate după cum urmează:

Furnizor sau WIPI – reprezintă societatea comercială BAP Consult S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Str. Zăvoieni nr. 34, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea sub nr. J38/375/2015, CUI 34727268, atribut fiscal RO, e-mail: contact@wipi.ro.

Utilizator – orice persoană fizică (inclusiv persoană fizică autorizată) cu vârsta de minim 18 ani, având capacitate de exercițiu deplină sau reprezentant al unei persoane juridice, organizații guvernamentale sau neguvernamentale sau instituții publice care accesează Site-ul, fiind interesată de informațiile și/sau serviciile disponibile prin intermediul acestui site web.

Utilizator Business – orice persoană fizică, persoane juridice, organizații guvernamentale sau neguvernamentale sau instituții publice, care utilizează serviciile WIPI în scopuri legate de activitatea sa, o activitate comercială, o activitate de afaceri, o activitate meșteșugărească sau profesională.

Anunț – oferta transmisă de un Utilizator cu scopul de a deveni disponibila publicului larg prin publicarea de către WIPI în cadrul Site-ului său, oferta ce poate viza promovarea,  vânzarea, cumpărarea, schimbul sau închirierea unui Produs.

Produs – bun, produs ori serviciu care poate fi promovat și comercializat conform legii, care nu încalcă limitele impuse prin prevederile acestor Termeni și Condiții de utilizare.

Siteul WIPI – site-ul www.wipi.ro, inclusiv orice subdomeniu, secțiune sau sub pagină a acestuia. Site-urile și/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce sunt deținute de terți și care sunt accesate de către Utilizator ca urmare a acționării legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul www.wipi.ro, nu fac obiectul și nici nu intră în aria acestei definiții.

Anunț plătit – anunț care poate fi transmis spre publicare de Utilizator în Site-ul WIPI prin plata contravalorii unui serviciu de promovare către Furnizor.

Anunț gratuit – anunț care poate fi transmis spre publicare de Utilizator în Site-ul WIPI cu titlu gratuite, fără perceperea achitării unui cost către Furnizor.

Limită Anunțuri Gratuite – Limita numărului de anunțuri gratuite se consideră a fi limita atinsă în momentul în care Utilizatorul folosește ultimul său Anunț Gratuit disponibil în oferta Furnizorului aferentă unei subcategorii sau categorii.

Operator – personal instruit adecvat de către Furnizor în scopul verificării sau moderării informațiilor și conținutului Anunțurilor Gratuite sau Plătite trimise spre publicare de către Utilizatori prin intermediul Site-ului.

Sistem de evaluare (recenzii, rating, feedback) – recenziile, ratingul și feedbackul reprezintă sistemul prin care este permis Utilizatorului să ofere unui alt Utilizator o recenzie sau evaluare pertinentă asupra experienței tranzacționale. Experiența utilizatorului trebuie evaluată luându-se în considerare descrierea cât mai preciză și obiectivă a Produsului, modul în care s-a realizat procesul de comunicare dintre Utilizatori, gradul de receptivitate și implicarea Utilizatorului ofertant, precum și  timpul de tranzacționare și de livrare a Produsului, etc. Pentru a publica o astfel de evaluare/recenzie se vor lua în considerare prezentele prevederi din Termenii și Condițiile ca bază legală coroborat cu prevederile din Politica de procesare date personale și nu implică încheierea efectivă unei tranzacții.

Cap. III. Scopul Termenilor și Condițiilor

3.1. Scopul prevederilor prezenților Termeni și Condiții este de a defini și reglementa modul și condițiile de utilizare a Site-ului și a Serviciilor WIPI de către Utilizator.

3.2. Site-ul conține legături (“link-uri”) sau trimiteri către alte site-uri/pagini web externe decât WIPI, iar pentru utilizarea acestora se vor aplica termenii și condițiile de utilizare specificate pe site-urile/paginile respective, caz în care WIPI nu va fi răspunzătoare și nu își asumă nici o obligație pentru conținutul respectivelor site-uri și/sau cu privire la oricare alte link-uri sau trimiteri din cadrul acestora către alte site-uri sau pagini web. Includerea de link-uri sau trimiteri externe în Siteul WIPI este realizat pentru îmbunătățirea experienței Utilizatorului sau în scop publicitar.

3.3. Deoarece WIPI nu poate garanta sau controla actualitatea și exactitatea informațiilor prezentate pe site-urile terților, pentru care exista legături din Siteul WIPI, Utilizatorul accesează exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere respectivele site-uri, produse sau serviciile puse la dispoziție de acești terți.

3.4. Având în vedere cele expuse, Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că WIPI nu poate să își asume răspunderea și nu va putea fi tras la răspundere pentru linkurile directe sau incomplete disponibile pe Site, incluse de WIPI sau publicate de alți Utilizatori în descrieri, conținutul anunțurilor, evaluări, comentarii sau recenzii.

3.5. Întregul conținut al Site-ului, incluzând, dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, concept, layout, mod de abordare, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea WIPI și/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii Drepturilor de Autor cu nr. 8/1996 cu modificările ulterioare coroborat cu restul cadrului legislativ inclusiv, dar fără a se limita la legislația din spectrul drepturilor de proprietate intelectuală și industrială.

3.6. Anunțurile publicate de Utilizatori sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuală aparținând Utilizatorilor, fiind protejate ca atare conform cadrului legislativ în vigoare.

3.7. Este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare preluarea oricăror informații și/sau date înscrise în Site, în scopul republicării, promovării, distribuirii totale sau parțiale sau în alte scopuri, sub orice formă și fără acordul scris prealabil al WIPI.

Cap. IV. Furnizor – Drepturi și Obligații

4.1. WIPI, în calitate de Furnizor se obligă să verifice pentru conformitate cu prevederile și condițiile impuse de prevederile prezentului document, cu precădere asupra respectării prevederilor Art. 6.1. și ulterior să publice în Site Anunțurile trimise de către Utilizator.

4.2. Furnizorul se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele erori sau disfuncționalități notificate de Utilizator, care afectează funcționarea adecvată a Site-ului sau neconcordanțe între datele specificate de Utilizator în conținutul Anunțului și informațiile făcute publice în Site de către Furnizor, sub excepția neconcordanțelor survenite a urmare a procesului de verificare și moderare a conținutului Anunțului realizate de către Operatorii desemnați de Furnizor, modificări realizate astfel încât acesta să îndeplinească condițiile impuse prin prezentul document, pentru a putea fi menținut postat pe Site.

4.3. Furnizorul nu oferă nicio garanție Utilizatorului vizând disponibilitatea permanentă a Site-ul, la timp, sigur sau fără erori. Furnizorul nu va putea fi tras la răspundere sau fi considerat responsabil pentru neafișarea Anunțurilor sau întreruperea afișării acestora din cauze ce exced, în orice mod, posibilităților sale de control și nici pentru pagubele directe și/sau indirecte pe care un Utilizator le-ar putea suferi din aceste considerente.

4.4. În situația în care se constată o încălcare a Termenilor și Condițiilor, în orice mod, în special în cazul în care acesta are un conținut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurență neloială, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe persoane sau este contrar bunelor practici, care acționează în detrimentul Furnizorului, ori încalcă, în orice alt mod, vreo prevedere legală, Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge sau modifica parțial acel conținut sau Anunț. Totodată, dacă consideră necesar, Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge, în orice moment, și alte secțiuni sau pagini din conținutul Site-ului.

4.5. Furnizorul are dreptul de a șterge orice Anunț sau de a bloca conturile dacă în urma verificărilor și investigațiilor demarate, apare suspiciunea precum că, prin intermediul unui sau mai multor conturilor deschise sau a unuia sau mai multor Anunțuri publicate Gratuite/Plătite, se pot aduce ori s-au adus prejudicii referitoare la imaginea, onoarea, confidențialitate, securitatea datelor, în cazul în care este sau poate deveni dăunător, în situația în care poate fi afectată în mod negativ reputația Furnizorului, partenerilor săi sau a celorlalți Utilizatori, Furnizor dreptul de a șterge Anunțul/-urile și/sau de a bloca contul/-urile respective.

4.6. În cazul suspendării sau blocării unui conținut transmis de către un Utilizator Business, acesta va fi notificat prin e-mail până în momentul în care suspendarea/ blocarea este efectuată, incluzând în notificare conținutul suspendat/blocat, motivele care au condus la aplicarea măsurii de suspendare/ blocare, precum și eventualele dispozițiile legale sau contractuale încălcate.

4.7. Furnizorul nu este considerat responsabil de întârzierile cauzate de defecțiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor și/sau partenerilor săi în procesul de funcționare și disponibilitate a Siteului sau conținutului său.

4.8. Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activitatea, interacțiunile și acțiunile Utilizatorului, cu precădere în situația în care  acesta furnizează informații, caracteristici sau detalii eronate cu privire la identitatea să sau la Produsele ce face obiectul Anunțurilor.

4.9. Pentru evitarea dubiilor, solicitarea formulată conform prevederilor Art. 7.22., nu afectează dreptul Utilizatorului Business de a depune o plângere în conformitate cu prevederile Capitolului 13 din prezentul document.

4.10. Furnizorul declară că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală în legătură cu Site-ul, în afara Anunțurilor trimise spre publicate și publicate ulterior pe Site de către Utilizatori, cu privire la care fiecare Utilizator acordă drept neexclusiv de utilizare și punere la dispoziția publicului a conținutului transmis către Furnizor, în condițiile prevăzute în acest document.

4.11. Furnizorul nu poate fi făcut răspunzător pentru conținutul sau veridicitatea informațiilor din Anunțurile publicate de Utilizator. Furnizorul nu poate fi responsabil și nu garantează buna credință și intențiile Utilizatorilor și, totodată, nu poate garanta calitatea, cantitatea, disponibilitatea, caracteristicile sau orice alte aspecte cu privire la Produsele vizate de Anunțurile postate.

4.12. Ca urmare a prevederilor cadrului actual legislativ, Furnizorul are obligația să informeze de imediat autoritățile competente cu privire la acțiunile și activitățile care exced prevederilor legale, desfășurate de Utilizatorii Siteului sau despre informațiile cu aparență nelegală furnizate de Utilizatorii Site-ului.

4.13. Atunci când considera oportun, Furnizorul va efectua teste și analize statistice pentru optimizarea și eficientizarea funcționalităților Siteului, a procedurilor și politicilor practicate, precum  și în scopul îmbunătățirii, în mod obiectiv și nediscriminatoriu, a activității WIPI și a experienței Utilizatorilor, toate acestea fără a obligația WIPI de a informa în prealabil Utilizatorii cu privire la momentul sau perioada desfășurării testelor ori cu privire la rezultatele lor.

4. 14. Utilizatorul care nu dorește să fie inclus în eșantionul de Utilizatori care participă la testele și sondajele efectuate Furnizor sau care consideră că o astfel de inițiativă îl dezavantajează, are dreptul de a solicite informații cu privire la statutul său, iar atât timp cât solicitarea Utilizatorului este una întemeiată, Furnizorul va depune toate diligențele necesare pentru concilierea situației.

Cap. V. Utilizator – Drepturi și Obligații

5.1. Utilizatorul are dreptul de a beneficia în întregime de facilitățile și serviciile oferite de Furnizor prin Site, atât timp cât timp activitatea sa respectă întocmai prevederile prezentului document –  Termeni și Condiții de utilizare.

5.2. Prin completarea formularului pentru transmiterea spre publicare a unui Anunț în vederea publicării sale pe Site și implicit, pentru punere la dispoziția publicului larg, Utilizatorul declară că aprobă în totalitate și necondiționat cu prevederile din prezentul document – Termenii și Condiții de utilizare și acceptă dezvăluirea datelor sale personale selectate în spațiul public reprezentat de Site.

5.3. Prin crearea contului și acceptarea Termenilor și Condițiile de utilizare, coroborat dar necondiționat de acțiunea de trimiterea spre publicare a unui Anunț, Utilizatorul încheie un Acord cu WIPI în termenii prezentelor prevederi ai acestui document.

5.4. Acest Acord încheiat între Utilizator și Furnizor, conform prevederilor Art. 5.4, poate fi reziliat de către Utilizator, prin acțiunea de ștergere a contului din pagina sa de utilizator, ținând cont de următoarele aspecte:

 • dreptul de a șterge contul nu va afecta drepturile Utilizatorului de a rezilia Acordul încheiat conform prevederilor prezentului document și cadrul legislativ în vigoare;
 • ștergerea contului de utilizator este posibilă prin selectarea opțiunii corespunzătoare din pagina de Utilizator sau trimiterea unei solicitări de ștergere cont transmisă la adresa de e-mail: contact@wipi.ro – trebuie confirmată recepția solicitării de către Furnizor;
 • prin acțiunea de ștergere a Contului de Utilizator, încetează să mai producă efecte acordurile rămase între WIPI și Utilizator cu privire la serviciile furnizate în intermediul Site-ului;
 • rezilierea Acordului va produce efecte doar pentru viitor, iar creditul existent sau plățile efectuate de Utilizator nu vor fi rambursabile, iar Furnizorul nu va fi obligat să restituie echivalentul sumelor neutilizate ca parte a serviciilor achitate;
 • după ștergerea Contului sau încetarea acordului, Utilizatorul pierde accesul la informațiile furnizate sau generate în cursul utilizării siteului WIPI;
 • ștergerea contului nu absolvă Utilizatorul de acțiunile sale în cazul în care acestea încalcă prezentele prevederi sau legislația în vigoare.

5.5. Acordul poate fi reziliat de către Utilizatorul Business, în conformitate cu regulile prevăzute la Art.  5.3., în absența acceptării modificărilor prezentului document, despre care acesta va fi informat în conformitate cu procedura prevăzută la Capitolul 15. În acest caz, pentru a înceta Acordul, Utilizatorul Business va notifica WIPI imediat, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care Utilizatorului Business i-au fost transmise modificările. Încetarea Acordului, în modul menționat mai sus, produce efecte după 15 zile de momentul recepționării de către Utilizator a informațiilor despre modificări, cu excepția cazului în care Utilizatorul Business renunță la această notificare, prezintă o declarație în acest scop sau desfășoară activități exprese pe Site, de natură să confirme acceptarea unor astfel de condiții modificate (exemplu: publicarea unui nou Anunț).

5.6. În afara informațiilor legate de propriul Anunț, Utilizatorului îi este strict interzis să preia orice informații de pe Site în vederea republicării totale sau parțiale, sub orice formă, fără a avea acordul prealabil scris al Furnizorului în acest sens.

5.7. Utilizatorul declară pe propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv al drepturilor de autor în privința conținutului Anunțului transmis spre publicare, inclusiv imaginile și fotografiile, și declară este de acord ca acesta informație să fie făcută public de către Furnizor prin Site și celelalte mijloacele ale sale, pe toate și oricare dintre platformele sale online, precum și prin alte mijloace de publicitate ale terților precum: comunicate de presă, televiziune, bannere, panouri publicitare și Internet.

5.8. Utilizatorul își asumă întreaga răspunderea pentru conținutul Anunțurilor trimise spre publicare și declară că informațiile furnizate coincid cu realitatea, relevă o stare reală de fapt și de drept a Produsului vizat în Anunțul trimis spre publicare, ca nu aduce atingere intereselor sau drepturilor Furnizorului și/sau ale altor terțe persoane.

5.9. Utilizatorilor le este interzisă crearea de conturi multiple pe Site în scopul evitării, printre altele, a limitelor de Anunțuri ce pot fi publicate gratuit în anumite categorii. WIPI își rezervă dreptul de a face verificări pentru identificarea eventualelor conturi multiple, utilizând adresele de e-mail, numerele de telefon și adresele IP furnizate de Utilizatori. Un Utilizator, persoană juridică, poate avea mai multe conturi, doar în cazul în care poate dovedi că acestea sunt create pentru a deservi filiale sau puncte de lucru diferite ale Utilizatorului.

5.10. În cazul în care sunt identificate conturi multiple aparținând aceluiași Utilizator, WIPI va avea dreptul neîngrădit de ștergere a acestora, chiar dacă acestea conțin servicii plătite active, sub rezerva pierderii lor fără drept re rambursare. În același timp, WIPI va avea dreptul de a lua măsuri suplimentare față de Utilizatorii care fac uz de astfel de practici, precum ștergerea Anunțurilor și restricționarea accesului la serviciile Site-ului.

5.11. Utilizatorilor le este interzisă publicarea de mai multe Anunțuri privind același Produs (atunci când Produsul privește un anumit serviciu care poate fi comercializat conform legii și care nu încalcă limitele impuse prin acești Termeni și Condiții) pentru o singură zonă geografică (exemplu: oraș sau județ) în scopul creșterii vizibilității Produsului. WIPI își rezervă dreptul de a face verificări pentru identificarea Anunțurilor multiple privind același Produs, utilizând adresele de e-mail, numerele de telefon și adresele IP introduse de Utilizatori.

5.12. Pe de altă parte, având în vedere specificul activității, unui Utilizator îi este permisă publicarea unui Anunț distinct privind același Produs pentru zone geografice diferite (exemplu: același Anunț pentru un singur Produs privind un serviciu care poate fi prestat în zece orașe diferite).

5.13. În cazul în care sunt identificate Anunțuri multiple privind același Produs și aparținând aceluiași Utilizator, WIPI va avea dreptul neîngrădit de ștergere a Anunțurilor identice cu Anunțul inițial, chiar dacă acestea conțin servicii plătite active, sub rezerva pierderii lor fără drept re rambursare. În același timp, WIPI va avea dreptul de a lua măsuri suplimentare față de Utilizatorii care fac uz de astfel de practici, precum restricționarea accesului la serviciile Site-ului.

Cap. VI. Mod de lucru

6.1. Pentru a se publica un Anunț, un Utilizator va completa formularul dedicat, disponibil pe Site, după care acesta va fi transmis Furnizorului spre verificare-moderare și publicare. Pentru ca un Anunț să fie validat, acceptat și publicat pe Site, acesta va trebui să îndeplinească cumulativ condițiile de mai jos:

6.1.a. să fie specificate date reale de contact ale Utilizatorului;

6.1.b. să conțină o descriere reală, cât mai obiectivă, cu acuratețe și detaliată pentru Produsul care face obiectul Anunțului;

6.1.c. să aibă specificat prețul Produsului care face obiectul Anunțului; și

6.1.d. să aibă selectată o subcategorie adecvată pentru Produsului care face obiectul Anunțului;

6.1.e. să respecte prevederile prezenților Termeni și condiții.

6.2. Prin postarea spre publicare a anunțului către WIPI, Utilizatorul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu prevederile acestor Termeni și Condiții, fiind pe deplin de acord ca, în caz de nerespectare a acestora, să fie tras la răspundere conform prevederilor acestora și a legislației în vigoare. Utilizatorul își asumă în întregime răspunderea pentru conținutul Anunțului și pentru veridicitatea informațiilor publicate în Anunț și/sau comunicate Furnizorului, imaginile transmise și conținutul acestora.

6.3. Procedura de transmitere spre publicare a unui Anunț pe Site este detaliată la secțiunea intitulată „Asistenta” din Site.

6.4. Valabilitatea unui Anunț publicat în site este de 30  de zile, cu posibilitatea de prelungire la sfârșitul acestui termen. Detalii practice despre cum se poate prelungi Anunțul la expirarea termenului de afișare acestuia regăsiți aici.

6.5. Prin acordul dvs. referitor la prevederile prezenților Termeni și Condiții, Utilizatorul declară și garantează că are vârsta de minim 18 ani și capacitate deplină de exercițiu sau, iar în cazul reprezentanților persoanelor juridice, organizații non-/guvernamentale, instituții, asociații sau fundații, a faptului ca organizația reprezentată este înmatriculată, funcționează în conformitate cu cadrul legislativ din România, iar în calitate de reprezentant, sunteți autorizat să vă exprimați acordul legal în relația cu WIPI, privind serviciile oferite de Furnizor, realizarea contului, achiziționarea de pachete de servicii, publicarea de comentarii, evaluări, recenzii, consimțămintele acordate, precum și accesarea, vizitarea sau utilizarea, în orice alt mod, a Site-ul.

6.6. WIPI își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza unilateral prevederile prezenților Termenii și Condiții atunci când consideră acesta necesar, respectând prevederile Articolului 18 din prezentul document. Prin urmare WIPI recomandă Utilizatorilor să recitească periodic prevederile actualizate ale acestor Termeni și Condiții de utilizare.

6.7. Ultima versiune a Termenilor și condițiilor de utilizare se regăsește oricând la adresa: https://www.wipi.ro/termeni-si-conditii-de-utilizare/

Cap. VII. Validare, verificarea și moderarea conținutului

7.1. Procesul de validare al conținutului presupune verificarea și moderarea informațiilor furnizate la deschiderea conturilor de Utilizator, a conținutului și informațiilor transmise prin procesul de publicare de Anunțuri Gratuite sau Plătite.

7.2. Validarea conținutului se realizează prin intermediul proceselor automatizate utilizând filtre și tehnologii precum inteligență artificială sau/și prin intermediul de Operatorii Furnizorului are ca scop înlăturarea Anunțurilor incomplete, evident incorecte și/sau care nu respectă cadrul legislativ în vigoare sau prevederile Termenilor și Condițiilor (de exemplu: anunțuri care au un conținut jignitor sau calomnios, excrocherii, anunțuri contrare bunelor practici, anunțuri care induc în eroare Utilizatorii, etc.), încercând astfel să se ofere celorlalți Utilizatori anunțuri obiective și serioase.

7.3. Anunțurile care conțin imagini preluate din alte surse (pozele care prezintă sigla altor site-uri care pot afecta imaginea Furnizorului, înscrisuri sau poze cu titlu de prezentare oferite de producători sau alte agenții media cu privire la obiectul Anunțului) nu sunt admise spre publicare, cu excepția Produselor noi și sigilate. Nu sunt admise spre publicare Anunțurile care conțin poze care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților. Utilizatorii au obligația de a se asigura că Anunțurile publicate de către aceștia respectă în totalitate drepturile de proprietate intelectuala ale terților.

7.4. Cu excepția situațiilor prevăzute în conținutul Capitolului 5, publicarea mai multor Anunțuri pentru același Produs nu este permisă.

7.5. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri pentru:

 • bunuri care provin din săvârșirea oricărei infracțiuni, inclusiv, dar fără a se limita la bunurile obținute prin furt, tâlhărie, înșelăciune;
 • droguri, respectiv plantele și substanțele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conțin asemenea plante și substanțe, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 143/2000, precum și precursorii acestora și orice alte plante, substanțe și amestecuri cu efecte similare;
 • produse contrafăcute, falsificate sau replici ale unor produse originale, precum și orice produse sau servicii care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unui terț, inclusiv muzică, filme, software sau alte opere care încalcă drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
 • materiale cu caracter obscen, respectiv obiecte, gravuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, publicații, filme, înregistrări video și audio, spoturi publicitare, programe și aplicații informatice, piese muzicale, precum și orice alte forme de exprimare care prezintă explicit sau sugerează o activitate sexuală, acte de tortură, agresiune verbală, psihică sau fizică asupra oamenilor sau animalelor;
 • Articole sau fotografii cu conținut care incită la ură, rasism, xenofobie și conflicte între națiuni, pe baza diferențelor naționale, etnice, rasiale, religioase sau nereligioase;
 • alcool și băuturi alcoolice;
 • țigări și produse din tutun;
 • servicii ghicitoare, clarvăzătoare, tarot și alte activități similare;
 • bunuri de natură să inducă în eroare Utilizatorii cu privire la calitățile esențiale ale acestora sau cu privire la însăși existența bunului respectiv;
 • bunuri periculoase pentru sănătatea și viața umană, inclusiv, dar fără a se limita la biocide, pesticide extrem de periculoase, substanțe și preparate chimice periculoase;
 • servicii matrimoniale, servicii care presupun sau sugerează activități sexuale, activități de video-chat, servicii de escortă, masaj erotic sau alte servicii asemănătoare;
 • oferte sau cereri de locuri de muncă în legătură cu sau care implică masaj erotic, participarea în filme pentru adulți, servicii care presupun sau sugerează activități sexuale, activități de video-chat, servicii de escortă sau alte servicii asemănătoare;
 • oferte de locuri de muncă tip multi-level marketing (sistemele de vânzări de tip piramidal) sau de lucru de acasă online;
 • anunțuri privind cererea de bunuri sau servicii, cu excepția celor ce se încadrează în categoria Locuri de muncă;
 • explozibili și articole pirotehnice (artificii, petarde), cu excepția articolelor pirotehnice de divertisment din categoria F1, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1102/2014 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice;
 • servicii de împrumut, amanet, creditare, cămătărie sau alte activități similare;
 • produse farmaceutice și medicamente, cu excepția suplimentelor alimentare și vitaminelor, comercializate în condițiile legii;
 • specii de faună și floră protejate de lege, animale pe cale de dispariție;
 • anunțuri prin care se oferă, spre montă (împerechere)/reproducere, animale de companie;
 • comercializarea câinilor din rasele pit bull, boerbull, bandog și metișii lor;
 • comercializarea animalelor de companie fără obținerea și deținerea documentelor de autorizare prevăzute de lege (certificat pedigree, carnet de sănătate, alte documente de origine);
 • organe umane;
 • vaccinuri și medicamente;
 • prestarea serviciilor sau comercializarea produselor/echipamentelor privind modificarea sistemelor de control al emisiilor de NOx ale autovehiculelor, conform art. 14, alin. 1, lit. h) din OG nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare;
 • jocuri de noroc, tranzacții efectuate prin intermediul monedelor virtuale;
 • arme și muniții interzise, arme și muniții letale supuse autorizării, precum și arme și muniții neletale, inclusiv arme militare, arme de vânătoare, arme de asomare, arme cu tranchilizante, arme de colecție, arme de panoplie și arme albe (baionete, săbii, spade, florete, pumnale, cuțite, șișuri, boxuri, arbalete, arcuri, bâte, măciuci și bastoane telescopice), cu excepția armelor care se încadrează în categoria E – Alte categorii de arme și dispozitive neletale potrivit Legii nr. 295/2004, comercializate în condițiile legii;
 • lucrări de diplomă, licență, disertație sau alte lucrări similare, servicii de redactare a acestora, precum și alte bunuri sau servicii având ca scop fraudarea sistemului educațional;
 • servicii de deblocare conturi online precum iCloud;
 • bunuri care nu se află pe teritoriul României;
 • comercializarea cărnii și produselor din carne de către persoanele fizice;
 • comercializarea porcilor vii;
 • comercializarea fildeșului (ivoriului) sau a oricărui produs care conține fildeș.

7.6. Anunțurile de comercializare a animalelor de companie trebuie să respecte OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, Legea 60/2004 pentru Ratificarea Convenției Europene pentru protecția animalelor de companie, OUG 55/2002 pentru regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, precum și orice restricții impuse de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sau de autoritățile locale.

7.7. Nu sunt permise Anunțurile de comercializare a câinilor și pisicilor, cu excepția câinilor și pisicilor care provin de la adăposturi de animale, asociații de profil, precum și câinilor și pisicilor care provin de la crescători autorizați, cu certificare pedigree și carnet de sănătate. În cazul anunțurilor de vânzare a câinilor și/sau pisicilor, Utilizatorul se obligă să menționeze în descrierea Anunțului codul de pedigree aferent certificatului pe care îl deține pentru animalul de companie. Furnizorul își rezervă dreptul de a-i solicita Utilizatorului documente de origine și clarificări suplimentare cu privire la Anunțul postat, precum carnetul de sănătate al câinelui/pisicii oferit spre vânzare.

7.8. Anunțurile de comercializare a biletelor la evenimente (spectacole în aer liber, concerte, evenimente sportive, etc) pot fi retrase de pe Site, la cererea organizatorului (exemplu: Untold, Neversea, etc.).

7.9. Ștergerea și republicarea Anunțurilor cu același conținut sau conținut similar nu este permisă, iar Utilizatorii care folosesc această tehnică pot fi sancționați prin blocarea temporară sau permanentă a contului și chiar a numărului de telefon.

7.10. În cadrul unui Anunț este permis să fie vizat un singur Produs, iar din acest considerent, nu vor fi admise pentru publicare Anunțuri care fac referire la mai multe Produse.

7.11. Anunțuri care se presupune a fi false, interpretabile sau care conțin date cu caracter personal în cadrul descrierii lor sau a imaginilor, graficelor sau fotografiilor atașate, nu vor fi admise pentru publicare.

7.12. Anunțuri care conțin prețuri considerate neserioase de către Furnizor, nu vor admise pentru publicare (de exemplu, dar fără a se limita la, prețuri derizorii, precum 1 leu sau prețuri mult inferioare pieței sau a statisticilor utilizate de Furnizor).

7.13. Anunțurile care conțin link-uri către alte site-uri concurente nu pot fi publicate.

7.14. Nu este permisă manipularea cuvintelor cheie din conținutul Anunțului (introducerea în titlul sau descrierea Anunțului de cuvinte cheie care nu au legătură cu Produsul/serviciul oferit).

7.15. Anunțurile trimise spre publicare concepute în altă limbă decât cea Română nu pot fi publicate.

7.16. Anunțuri care conțin ca date de contact numere de telefon cu suprataxă nu pot fi publicate.

7.17. Anunțurile care încurajează transmiterea de mesaje electronice nesolicitate sau oferă un loc de muncă care presupune trimiterea de astfel de mesaje nu va fi admis pentru publicare.

7.18. Orice fel de conținut fie Anunțuri active, Anunțuri în așteptare, Anunțuri blocate sunt verificate de către Furnizor, iar cele care nu respectă întocmai prevederile prezenților Termeni și Condiții de utilizare al Site-ului vor fi șterse din sistem în cel mai scurt timp posibil, iar în anumite cazuri pot fi luate măsuri de blocare a contului din care s-au publicat sau chiar de anunțare a autorităților.

7.19. Furnizorul poate verifica conformitatea Anunțurilor cu Termenii și Condițiile Site-ului, integral sau selectiv, în funcție de propriile sale criterii de prioritizate, cum ar fi o anumită categorie în care s-a solicitat includerea Anunțurilor.

7.19. Ca urmare a constatării nerespectării oricăror dintre prevederile Termenii și Condițiile Site-ului de către oricare dintre Anunțurile trimise spre publicare sau chiar publicate pe Site, fie gratuite, fie plătite, Operatorii Furnizorului vor avea dreptul, în funcție de fiecare caz să întreprindă următoarele:

– să modifice parțial conținutul Anunțului, în dacă acest lucru este posibil, pentru a se evita ștergerea Anunțului vizat din Site și pentru corectarea greșelilor, erorile sau inadvertențele constatate;

– să se nu valideze și să respingă publicării Anunțului în funcție de constatările realizate.

– să se nu valideze și să respingă publicării Anunțului dacă încalcă prezentele prevederi din acest document, în special cele de la Capitolul 7, cu precădere cele de la Art. 7.5.

7.20. Dacă un Anunț transmis spre publicare NU a fost validat pentru publicare, a fost invalidat și necesită ștergerea acestuia de pe Site, în cazul Utilizatorilor Business, Furnizorul îi va notifica prin e-mail până cel târziu în momentul în care se va purcede la operațiunea de ștergere efectivă, cu privire la motivele refuzului, indicând conținutul invalidat, motivele care au stat la luarea deciziei de blocare sau ștergere (inclusiv conținutul raportările de abuz după anonimizarea acestora, dacă legea impune astfel), cu indicarea dispozițiilor legale sau termenilor încălcați.

7.21. Prevederile de la Art. 7.20. nu se aplică dacă notificarea unei autorități publice competente, dispoziții legale obligatorii sau necesitatea de a asigura protecție Utilizatorilor, au ca rezultat obligația de a nu dezvălui informațiile menționate în acest punct.

7.22. Utilizatorul Business are posibilitatea de a contesta decizia privind validarea conținutului trimis spre publicare folosind opțiunile de funcționalitatea a Siteului din contul său de Utilizator, prin transmiterea unei sesizări Furnizorului, oferind informații relevante cu privire la Anunțul vizat. Sesizarea va fi tratată urmând întocmai procedura reclamațiilor.

7.23. Dacă sesizarea transmisă conform prevederilor de la Art. 7.22. este întemeiată sau dacă există circumstanțe care atestă nelegalitatea sau neconformitatea conținutului blocat în raport cu dispozițiile prezenților Termeni și Condiții au încetat să mai existe:

a) conținutul invalidat este restabilit, prin punerea la dispoziție de către Furnizor Utilizatorului Business, sub forma unui Anunț Schiță , iar Utilizatorul va putea decide asupra deciziei de re-transmitere spre publicare a Anunțului prin intermediul Site-ului;

b) dacă Anunțul invalidat a utilizat  Serviciile Plătite, costul aferent serviciului pentru publicarea Anunțului și prestarea Serviciilor Plătite asociate cu Anunțul va fi returnat în contul Utilizatorului Business, în cuantum proporțional cu perioada în care Serviciul nu a fost prestat, sub forma de credit pentru reutilizarea Serviciilor, într-un termen de 90  de zile de la ștergerea Anunțului.

7.24. Dacă sesizarea Utilizatorului Business conform prevederilor de la Art. 7.22 din sunt considerate nefondate sau nu este formulată o sesizare de către Utilizator în termen de 7  zile de la notificarea transmisă conform prevederilor Art. 7.20.:

a) Conținutul invalidat este șters definitiv;

b) dacă Anunțul invalidat a utilizat  Serviciile Plătite, costul aferent serviciului pentru publicarea Anunțului și prestarea Serviciilor Plătite asociate cu Anunțul va fi returnat în contul Utilizatorului Business, în cuantum proporțional cu perioada în care Serviciul nu a fost prestat, sub forma de credit pentru reutilizarea Serviciilor, într-un termen de 90 de zile de la ștergerea Anunțului.

7.25. În cazul în care este invalidată solicitarea de postarea a unui Anunț gratuit, dintr-o categorie unde există Limite de Anunțuri Gratuite stabilite de Furnizor, în contorizarea numărului de Anunțuri Gratuite disponibile spre publicare va fi scăzută o unitate respectiv pentru Anunțul invalidat,  timp de 30  de zile de la data publicării. Excepțiile cu privire la perioada de timp în care se pot publica Anunțuri gratuite sunt expres prevăzute mai jos:

– pentru persoane fizice: 10  anunțuri în oricare subcategorie;

– pentru persoane juridice: 5  anunț în oricare subcategorie;

7.26. În situația în care un Anunț plătit sau gratuit dar pentru care au fost utilizate servicii de promovare depășește numărul maxim de Anunțuri gratuite permise în anumite categorii de pe Site este dezactivat de către Furnizor, ca urmarea procesului de validare sau ca urmare a unor verificări ulterioare pentru încălcarea prevederilor Termenilor și Condițiilor, Furnizorul va aloca Utilizatorului creditul menționat la punctul 7.24. litera b) în contul său de pe Site. Creditul returnat va putea fi folosit doar pentru promovarea unuia sau mai altor Anunțuri sau pentru publicarea unor Anunțuri peste limita gratuită dispusă în Site, care respectă Termenii și Condițiile și nu poate fi returnat sub formă de bani. În cazul încălcărilor grave și repetate ale prevederilor prezentului document și legilor în vigoare, Furnizorul își rezervă dreptul de a nu restitui sumele respective.

7.27. În cazul achiziționării de pachete de Anunțuri, invalidarea în procesul de verificare a unui Anunț din pachet conduce la reducerea numărului de Anunțuri disponibile din pachetul achiziționat. Practic, Anunțul care nu este folosit nu va fi cumulat la numărul de Anunțuri disponibile, iar contravaloarea serviciilor achiziționate de Utilizator la cumpărarea unui pachet de Anunțuri nu se mai returnează.

7.28. În situația în care invalidarea spre publicare a unui Anunț gratuit face ca numărul total de Anunțuri rămase active să fie sub limita stabilită, nu se rambursează contravaloarea Anunțurilor deja achitate.

7.29. În situația în care un Utilizator trimite spre publicare în mod repetitiv același conținut al unui Anunț fără a remedia problemele semnalate, Furnizorul își rezervă dreptul față de Utilizatorul respectiv, de a bloca opțiunea de trimitere spre publicare de Anunțuri noi sau de gestionare a eventualelor Anunțuri existente.

7.30. În cazul în care se impune efectuarea de modificării asupra prevederilor Termenilor și Condițiilor, modificările intervenite nu se vor aplica acordurilor privind publicarea unor Anunțuri care au fost încheiate între Furnizor și Utilizatori sub egida Termenilor și Condițiilor precedenți.

7.31. Un Utilizator poate trimite spre publicare un număr de maxim 120 de Anunțuri gratuite .

7.32. În situația în care un Anunț plătit sau este unul gratuit căruia i-au fost asociate servicii de promovare, deoarece depășește numărul de Anunțuri gratuite permise în anumite categorii din Site este raportat de alți Utilizatori ca de fiind expirat, iar dacă verificările interne relevă faptul că Produsul din Anunț nu mai este de actualitate, atunci Anunțul va fi dezactivat, iar contravaloarea achitată de Utilizator pentru acest Anunț /serviciu de promovare nu se va restitui sau rambursa.

7.33. Pentru validarea conturilor de Utilizator, Furnizorul își rezervă dreptul de a solicita validarea acestora utilizând sisteme de verificare prin SMS, urmărind scopul de a se asigura asocierea contului de Utilizator cu un număr de telefon real și unic. Sistemul de verificare prin SMS se va solicita Utilizatorului să își valideze contul în Site, prin introducerea codului primit prin SMS de la Furnizor pe numărul de telefon indicat.

7.34. Pentru procesul de validare al contului de Utilizator, inclusiv prin trimiterea de SMS-uri cu codul de confirmare, Furnizorul nu va percepe Utilizatorului nici un cost, oferind acest serviciu cu titlu gratuit.

7.35. În situația în care un cont nu este validat prin verificarea prin SMS, contul va continua să fie disponibil în Site, dar cu funcționalități reduse .

7.36. Funcționalitatea redusă permite Utilizatorului  să fie contactat prin apeluri telefonice sau sistemul de mesagerie sau șteargă permanent Anunțurile trimise spre publicare. Utilizatorul nu va putea să răspundă la mesaje, nu va putea să editeze, în niciun fel, Anunțurile deja postate și nici nu va putea să posteze Anunțuri noi. Totodată , funcționalitatea redusă nu permite Utilizatorului să transmită spre publicare Anunțuri, de a achiziționa, promova sau opera Anunțuri sau de a posta recenzii, evaluări, de a acorda rating altor Utilizator sau de a trimite mesaje către alți Utilizatori. Oricând Utilizatorul poate  alege finalizarea operațiunii de verificare prin SMS, după care contul său va benefica de toate facilitățile standard aferente conturilor validate.

7.37. În cazul în care se înregistrează validarea prin SMS a mai multor conturi de utilizându-se același număr de telefon, toate conturile astfel verificate vor fi reduse ca funcționalitate, iar Utilizatorului i se va permite deblocarea unui singur cont pentru a avea acces la toate funcționalitățile standard, iar restul conturilor vor fi șterse.

7.38. Unui Utilizator îi este permis un număr de maxim 7 SMS-uri cu coduri de verificare solicitate într-un interval de 24 de ore.

7.39. Validarea unui cont de utilizator se realizează o singură dată pentru fiecare cont, până când acesta este verificat cu succes prin SMS de către Utilizator.

7.40. Un cont de Utilizator validat va fi asociat permanent cu numărul de telefon utilizat la verificarea prin SMS. În situația în care un Utilizator dorește schimbarea numărului de telefon asociat contului său, acesta va trebui să contacteze Furnizorul, trimițând un e-mail justificativ la adresa contact@wipi.ro.

7.41. Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge conturile care nu au activitate timp de 24 de luni , inclusiv toate datele personale stocate în cont, fapt ce va duce la imposibilitatea Utilizatorului de a-l accesa și utiliza. În situația în care cotul conține tranzacții deschise sau Utilizatorul are dreptul la o rambursare a creditului din partea Furnizorului ori există activități contrare legislației în vigoare întreprinse de utilizator, Furnizorul nu va șterge contul. Furnizorul va contacta Utilizatorul pentru a obține o confirmare precum că nu mai dorește să continue utilizarea contului, după care poate purcede efectiv la ștergea contului de Utilizator.

7.42. În situația când Utilizatorul va alege  să utilizeze sistemul intern de comunicare cu ceilalți utilizatori, trebuie să aibă în considerare faptul ca acest sistem nu este unul privat, iar mesajele schimbate vor fi colectate, analizate, filtrate și stocate de către Furnizor sau autoritățile competente. Acordul utilizatorul c privire la prezentele prevederi implică acceptarea și acordul Utilizatorului în favoarea Furnizorul pentru a facilita, accesa, stoca și analiza comunicarea Utilizatorului realizată prin sistemul de mesagerie, în scopul asigurării siguranței și securității Utilizatorilor, prevenirea fraudei, ilegalităților și îmbunătățirea serviciilor sale.

7.43. Informații suplimentare cu privire la modul în care Furnizorul stochează, dezvăluie, accesează și analizează comunicările interne realizate de Utilizatori prin sistemul de mesagerie se regăsesc în prevederile din “Politica de Procesare Date Personale”, ce poate fi consultata aici: https://www.wipi.ro/politica-procesare-date-personale/

Top